Trang chủ
Truyền hình

Hà Nội thích ứng an toàn phòng dịch Covid-19

81 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Hà Nội thích ứng an toàn phòng dịch Covid-19
Tương tự
Ngày 24/1: Nhiều người nhiễm biến chủng Omicron nhưng xét nghiệm lại âm tính - Bản tin Covid - VTC
1:39
Ngày 24/1: Nhiều người nhiễm biến chủng Omicron nhưng xét nghiệm lại âm tính - Bản tin Covid - VTC
Ngày 24/1: Nhiều người nhiễm biến chủng Omicron nhưng xét nghiệm lại âm tính - Bản tin Covid - VTC