Trang chủ
Truyền hình

Hướng dẫn mới của Bộ Y tế về xét nghiệm Covid-19

35 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Hướng dẫn mới của Bộ Y tế về xét nghiệm Covid-19
Tương tự
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC
1:08
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC