Trang chủ
Truyền hình

Máy bay cũ ở Hà Nội phục vụ giảng dạy thay vì bán đấu giá - Tin tức online - VTC

20 lượt xem
Tin tức online
Thể loại: Tin tức online
Máy bay cũ ở Hà Nội phục vụ giảng dạy thay vì bán đấu giá - Tin tức online - VTC
Tương tự
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC
1:08
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC