Trang chủ
Truyền hình

Nga: 80% bệnh nhân Covid-19 nặng đã mua giấy chứng nhận giả về tiêm vaccine

2 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Nga: 80% bệnh nhân Covid-19 nặng đã mua giấy chứng nhận giả về tiêm vaccine
Tương tự
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC
1:08
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC