Trang chủ
Truyền hình

Ngày 27/10: Tổng thống Brazil bị Facebook gỡ video vì đưa tin sai về vắc xin Covid 19 - Bản tin Covid - VTC

6 lượt xem
Bản tin Covid
Tin tức online
Thể loại: Bản tin Covid, Tin tức online
Ngày 27/10: Tổng thống Brazil bị Facebook gỡ video vì đưa tin sai về vắc xin Covid 19 - Bản tin Covid - VTC
Tương tự
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC
1:08
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC