Trang chủ
Truyền hình

Sẵn sàng mọi điều kiện đảm bảo an toàn nhất cho học sinh Hà Nội trở lại trường

16 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Sẵn sàng mọi điều kiện đảm bảo an toàn nhất cho học sinh Hà Nội trở lại trường
Tương tự
Ngày 24/1: Nhiều người nhiễm biến chủng Omicron nhưng xét nghiệm lại âm tính - Bản tin Covid - VTC
1:39
Ngày 24/1: Nhiều người nhiễm biến chủng Omicron nhưng xét nghiệm lại âm tính - Bản tin Covid - VTC
Ngày 24/1: Nhiều người nhiễm biến chủng Omicron nhưng xét nghiệm lại âm tính - Bản tin Covid - VTC