Trang chủ
Truyền hình

Tạo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho các nhân viên y tế hỗ trợ Hà Nội chống dịch

16 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Tạo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho các nhân viên y tế hỗ trợ Hà Nội chống dịch
Tương tự
Hà Nội thêm 5 ca mắc mới trưa 23/9 - Bản tin Covid - VTC
8:51
Hà Nội thêm 5 ca mắc mới trưa 23/9 - Bản tin Covid - VTC
Hà Nội thêm 5 ca mắc mới trưa 23/9 - Bản tin Covid - VTC