Trang chủ
Truyền hình

Thời điểm nào F0 có thể phát tán virus SARS-CoV-2 mạnh nhất?

2 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Thời điểm nào F0 có thể phát tán virus SARS-CoV-2 mạnh nhất?
Tương tự
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC
1:08
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC