Trang chủ
Truyền hình

Thu hút FDI vẫn tăng 4.4% trong bối cảnh dịch Covid-19

1 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Thu hút FDI vẫn tăng 4.4% trong bối cảnh dịch Covid-19
Tương tự
Thế giới tiếp tục theo dõi sát biến thể của Delta
2:49
Thế giới tiếp tục theo dõi sát biến thể của Delta
Thế giới tiếp tục theo dõi sát biến thể của Delta