Trang chủ
Truyền hình
Mua gói

Tránh lạm dụng chỉ định khám hậu Covid-19 không cần thiết

0 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Tránh lạm dụng chỉ định khám hậu Covid-19 không cần thiết
Tương tự
Tin 2/8:TP.HCM yêu cầu mở thêm điểm tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em
1:02
Tin 2/8:TP.HCM yêu cầu mở thêm điểm tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em