Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Mười Một 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
00:00
Phim truyện
00:45
Ký sự
01:00
Bạn của nhà nông
01:30
Xả xì chét
01:45
Phụ nữ Việt
02:00
Đường lên đỉnh Olympia
02:45
Nẻo về nguồn cội
03:00
Phim hoạt hình
03:30
Ca nhạc
04:00
Phim truyện
04:45
Khám phá Việt Nam
05:00
Chương trình tiếng Mông
05:30
Chương trình tiếng Dao
06:00
Chương trình tiếng Thái
06:30
Chương trình tiếng Tày
07:00
Chương trình tiếng Dao
07:31
Ký sự
07:45
Nẻo về nguồn cội
08:00
Con đường nông sản
08:30
Ca nhạc
09:00
Vui sống mỗi ngày
09:45
Thông tin Chính sách pháp luật
10:00
Phim tài liệu
10:30
Phim truyện
11:15
Xả xì chét
11:30
Phóng sự
11:45
Thời sự
11:55
Bản tin Thể thao
12:00
Phim truyện
13:30
Chương trình tiếng Mông
14:00
Chương trình tiếng Dao
14:30
Chương trình tiếng Thái
15:00
Chương trình tiếng Mường
15:30
Phim truyện
16:15
Sắc màu các dân tộc
16:45
Chuyện làng, chuyện bản
17:00
Phim truyện
17:45
Thông tin Chính sách pháp luật
18:00
Thời sự
18:20
Thời tiết
18:23
Bản tin Thị trường
18:30
Ký sự
18:45
Nhà nông vui vẻ
18:55
S - Việt Nam
19:00
Phim truyện
19:45
Xả xì chét
21:00
Thông tin Chính sách pháp luật
21:15
Sitcom
21:30
Sắc màu các dân tộc
22:00
Phim truyện
22:45
Vui sống mỗi ngày
23:30
Ca nhạc

Kênh VTV

Kênh K+ HD

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương