Trang chủ
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Năm 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
00:00
Red Dragon - Rồng Đỏ
01:45
Deliverance - Được Cứu Nguy
03:35
The Horse Whisperer - Người Nói Thầm Với Ngựa
06:35
Highlander Iii: The Sorcerer - Người Cao Nguyên: Thầy Phù Thủy
08:15
Anacondas: Trail Of Blood - Trăn Nam Mỹ 4: Con Đường Máu
09:45
Gorillas In The Mist - Hững Con Gorilla Trong Sương Mù
11:55
Spy Game - Trò Chơi Gián Điệp
14:00
Rules Of Engagement - Luật Giao Chiến
16:05
Felon - Người Mang Trọng Tội
17:45
Black Hawk Down - Diều Hâu Đen Gãy Cánh
20:00
Speed 2 - Tốc Độ 2: Kiểm Soát Hành Trình
22:00
Paycheck - Thù Lao

Kênh K+

Kênh VTV

Kênh quốc tế

Kênh Vĩnh Long

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh thiết yếu

Kênh địa phương

Sự kiện trực tiếp