Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Một 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
00:00
Jan 25 Connect the World/World Sport
00:10
Jan 26 Connect the World
00:40
Jan 26 Connect the World
01:10
Jan 26 One World: Inside Politics
01:40
Jan 26 One World: Inside Politics/African Voices Changemakers
02:10
Jan 26 Amanpour
02:40
Jan 26 Amanpour
03:10
Jan 26 Hala Gorani Tonight
03:40
Jan 26 Hala Gorani Tonight
04:10
Jan 26 Quest Means Business
04:40
Jan 26 Quest Means Business
05:10
Jan 26 The Lead: The Lead with Jake Tapper
05:40
Jan 26 The Lead: The Lead with Jake Tapper
06:10
Jan 26 The Lead: The Lead with Jake Tapper
06:40
Jan 26 The Lead: The Lead with Jake Tapper
07:10
Jan 26 The Situation Room: The Situation Room with Wolf Blitzer
07:40
Jan 26 The Situation Room: The Situation Room with Wolf Blitzer
08:10
Jan 26 Erin Burnett OutFront
08:40
Jan 26 Erin Burnett OutFront
09:10
Jan 26 Anderson Cooper 360
09:40
Jan 26 Anderson Cooper 360
10:10
Jan 26 Cuomo Prime Time
10:40
Jan 26 Cuomo Prime Time
11:10
Jan 26 Don Lemon Tonight
11:40
Jan 26 Don Lemon Tonight
12:10
Jan 26 Don Lemon Tonight
12:40
Jan 26 Don Lemon Tonight
13:10
Jan 26 CNN Newsroom: CNN Newsroom with John Vause
13:40
Jan 26 CNN Newsroom: CNN Newsroom with John Vause/World Sport
14:10
Jan 26 CNN Newsroom: CNN Newsroom with John Vause
14:40
Jan 26 CNN Newsroom: CNN Newsroom with John Vause
15:10
Jan 26 CNN Newsroom: CNN Newsroom with John Vause
15:40
Jan 26 CNN Newsroom: CNN Newsroom with John Vause/World Sport
16:10
Jan 26 CNN Newsroom: CNN Newsroom with Rosemary Church
16:40
Jan 26 CNN Newsroom: CNN Newsroom with Rosemary Church
17:10
Jan 26 CNN Newsroom: CNN Newsroom with Rosemary Church
17:40
Jan 26 CNN Newsroom: CNN Newsroom with Rosemary Church
18:10
Jan 26 Early Start
18:40
Jan 26 Early Start
19:10
Jan 26 New Day
19:40
Jan 26 New Day
20:10
Jan 26 New Day
20:40
Jan 26 New Day
21:10
Jan 26 New Day
21:40
Jan 26 World Sport
22:10
Jan 26 First Move: First Move with Julia Chatterley
22:40
Jan 26 First Move: First Move with Julia Chatterley
23:10
Jan 26 Connect the World
23:40
Jan 26 Connect the World/World Sport

Kênh VTV

Kênh K+ HD

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương