Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Đăng nhập
Lịch phát sóng
Hôm nay
00:00
Connect the World
00:10
One World: One World with Zain Asher
00:40
One World: One World with Zain Asher/Inside Africa
01:10
Amanpour
01:40
Amanpour
02:10
Isa Soares Tonight
02:40
Isa Soares Tonight
03:10
Quest Means Business
03:40
Quest Means Business
04:10
The Lead: The Lead with Jake Tapper
04:40
The Lead: The Lead with Jake Tapper
05:10
The Global Brief: The Global Brief with Bianca Nobilo
05:40
World Sport
06:10
The Situation Room: The Situation Room with Wolf Blitzer
06:40
The Situation Room: The Situation Room with Wolf Blitzer
07:10
Erin Burnett OutFront
07:40
Erin Burnett OutFront
08:10
Anderson Cooper 360
08:40
Anderson Cooper 360
09:10
CNN Tonight: CNN Tonight (CNN/US)
09:40
CNN Tonight: CNN Tonight (CNN/US)
10:10
CNN Tonight: CNN Tonight (CNN/US)
10:40
CNN Tonight: CNN Tonight (CNN/US)
11:10
CNN Tonight: CNN Tonight (CNN/US)
11:40
CNN Tonight: CNN Tonight (CNN/US)
12:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Michael Holmes
12:40
TBD
13:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Michael Holmes
13:40
Special: TBD
14:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Laila Harrak
14:40
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Laila Harrak/Marketplace
15:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Laila Harrak
15:40
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Laila Harrak
16:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Kim Brunhuber
16:40
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Kim Brunhuber
17:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Kim Brunhuber
17:40
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Kim Brunhuber
18:10
Special: TBD
18:40
African Voices Changemakers
19:10
New Day Saturday
19:40
New Day Saturday
20:10
New Day Saturday
20:40
New Day Saturday
21:10
Smerconish
21:40
Smerconish
22:10
CNN Newsroom (CNN/US)
22:40
CNN Newsroom (CNN/US)
23:10
CNN Newsroom (CNN/US)
23:40
CNN Newsroom (CNN/US)

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Kênh SCTV

Kênh địa phương

Quản lý thiết bị