Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Đăng nhập
Lịch phát sóng
Hôm nay
00:00
Connect the World
00:10
One World: One World with Zain Asher
00:40
One World: One World with Zain Asher
01:10
Amanpour
01:40
Amanpour
02:10
Isa Soares Tonight
02:40
Isa Soares Tonight
03:10
Quest Means Business
03:40
Quest Means Business
04:10
The Lead: The Lead with Jake Tapper
04:40
The Lead: The Lead with Jake Tapper
05:10
The Global Brief: The Global Brief with Bianca Nobilo
05:40
World Sport
06:10
The Situation Room: The Situation Room with Wolf Blitzer
06:40
The Situation Room: The Situation Room with Wolf Blitzer
07:10
Erin Burnett OutFront
07:40
Erin Burnett OutFront
08:10
Anderson Cooper 360
08:40
Anderson Cooper 360
09:10
CNN Tonight: CNN Tonight (CNN/US)
09:40
CNN Tonight: CNN Tonight (CNN/US)
10:10
CNN Tonight: CNN Tonight (CNN/US)
10:40
CNN Tonight: CNN Tonight (CNN/US)
11:10
CNN Tonight: CNN Tonight (CNN/US)
11:40
CNN Tonight: CNN Tonight (CNN/US)
12:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with John Vause
12:40
CNN Newsroom: CNN Newsroom with John Vause/World Sport
13:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with John Vause
13:40
CNN Newsroom: CNN Newsroom with John Vause
14:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Rosemary Church
14:40
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Rosemary Church/World Sport
15:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Rosemary Church
15:40
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Rosemary Church
16:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Max Foster
16:40
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Max Foster
17:10
Early Start
17:40
Early Start
18:10
New Day
18:40
New Day
19:10
New Day
19:40
New Day
20:10
New Day
20:40
World Sport
21:10
First Move: First Move with Julia Chatterley
21:40
First Move: First Move with Julia Chatterley
22:10
Connect the World
22:40
Connect the World/World Sport
23:10
Connect the World
23:40
Connect the World

Kênh VTV

Kênh SCTV

Kênh quốc tế

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh địa phương

Kênh thiết yếu

Quản lý thiết bị