Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Bảy 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
00:00
Thức Ăn Nhanh Vươn Tầm Thế Giới (P1)
00:50
Luke Nguyen Trên Chuyến Tàu Bắc Nam (P1)
01:15
Luke Nguyen Trên Chuyến Tàu Bắc Nam (P1)
01:45
Khám Phá Món Ấn (P1)
02:10
Khám Phá Món Ấn (P1)
02:40
Mẹo Vặt Chữa Bệnh (P1)
03:05
Mẹo Vặt Chữa Bệnh (P1)
03:35
Luke Nguyen Trên Chuyến Tàu Bắc Nam (P1)
04:00
Luke Nguyen Trên Chuyến Tàu Bắc Nam (P1)
04:30
Khám Phá Món Ấn (P1)
05:00
Donna Hay Và Những Đầu Bếp Nhí (P1)
05:25
Donna Hay Và Những Đầu Bếp Nhí (P1)
05:50
Martin Yan Và Món Ngon Châu Á (P1)
06:15
Martin Yan Và Món Ngon Châu Á (P1)
06:45
Nhà Hàng Tại Gia (P1)
07:40
Luke Nguyen Trên Chuyến Tàu Bắc Nam (P1)
08:05
Luke Nguyen Trên Chuyến Tàu Bắc Nam (P1)
08:35
Ăn Ngon Mỗi Ngày (P11)
09:00
Ăn Ngon Mỗi Ngày (P11)
09:30
Đặc Sắc Ẩm Thực Thế Giới (P2)
10:25
No Bụng Ấm Lòng (P1)
11:20
Martin Yan Và Món Ngon Châu Á (P1)
11:45
Martin Yan Và Món Ngon Châu Á (P1)
12:15
Thức Ăn Nhanh Vươn Tầm Thế Giới (P1)
13:10
Donna Hay Và Những Đầu Bếp Nhí (P1)
13:35
Donna Hay Và Những Đầu Bếp Nhí (P1)
14:05
Luke Nguyen Trên Chuyến Tàu Bắc Nam (P1)
14:30
Luke Nguyen Trên Chuyến Tàu Bắc Nam (P1)
15:00
Ăn Ngon Mỗi Ngày (P11)
15:30
Ăn Ngon Mỗi Ngày (P11)
16:00
Nhà Hàng Tại Gia (P1)
17:00
Khám Phá Món Ấn (P1)
17:30
Khám Phá Món Ấn (P1)
18:00
No Bụng Ấm Lòng (P1)
19:00
Mẹo Vặt Chữa Bệnh (P1)
19:30
Mẹo Vặt Chữa Bệnh (P1)
20:00
Bà Thông Thái Nhất (P1)
20:30
Bà Thông Thái Nhất (P1)
21:00
Thiên Đường Ẩm Thực (P16)
22:00
Đặc Sắc Ẩm Thực Thế Giới (P2)
23:00
Luke Nguyen Trên Chuyến Tàu Bắc Nam (P1)
23:25
Luke Nguyen Trên Chuyến Tàu Bắc Nam (P1)
23:55
Donna Hay Và Những Đầu Bếp Nhí (P1)

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương