Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Sáu 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
00:00
Sinh Viên Biện Luận 2017
00:30
Đồng tiền thông minh
06:00
Tin Sáng
06:30
Giờ Kết Sổ
07:00
Tin Sáng
07:30
Tạp chí Ngân hàng
08:00
Cửa sổ công nghệ
08:30
Tin Sáng
09:00
Giờ Kết Sổ
09:30
Câu chuyện kinh doanh
10:00
Bản tin địa ốc
10:30
Nẻo Đường Tài Chính
11:00
Tạp chí Ngân hàng
11:30
Đồng Tiền Thông Minh
12:00
Hàng Việt hội nhập
12:30
128HOURS
13:00
Bản tin địa ốc
13:30
Câu chuyện kinh doanh
14:00
Thầy thuốc hỏi dùm
14:30
Tôi Việt Nam
15:00
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
15:30
Hàng Việt hội nhập
16:00
Cửa sổ công nghệ
16:30
Đồng tiền thông minh
17:00
Nẻo Đường Tài Chính
17:30
Tạp chí Xe hay
18:00
Ngã Về Phía Trước
18:30
Tạp chí Ngân hàng
19:00
Bản tin địa ốc
19:30
Giờ Kết Sổ
20:00
Sinh Viên Biện Luận 2017
20:30
Tin FBNC
21:00
128HOURS
21:30
Cửa sổ công nghệ
22:00
Tin FBNC
22:30
Giờ Kết Sổ
23:00
Đồng Tiền Thông Minh
23:30
128HOURS

Kênh K+

Kênh VTV

Kênh quốc tế

Kênh Vĩnh Long

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh thiết yếu

Kênh địa phương

Sự kiện trực tiếp