Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Mười Hai 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
00:00
Fim Trung: Thính tuyết lâu - Tập 43
01:30
Fim Rạp: Bảy ngày Chủ Nhật
02:45
Sao nhập ngũ: Không gục ngã - Tập 4
03:15
Fim Rạp: Mùa viết tình ca
05:15
Fim Trung: Hơn cả tình yêu - Tập 39
06:00
Fim Trung: Thâm tình nhà họ Kiều - Tập 34
06:45
Sao Nhập ngũ: Kỷ luật thép - Tập 7
07:30
Fim Hàn: Cuộc đời của tôi - Tập 73
08:15
Fim Trung: Tam sinh tam thế Chẩm Thượng thư - Tập 22
09:00
Fim Rạp: Ông hoàng thời trang
10:45
Fim Thanh xuân: Ngôi nhà teen ám - Tập 13
11:15
Fim Trung: Hơn cả tình yêu - Tập 40
12:00
Fim Việt: Hậu duệ mặt trời - Tập 28
12:45
8 Fim: Diễn viên Trần Vân
13:00
Sao Nhập Ngũ: Không gục ngã - Tập 4
13:30
Fim Thanh xuân: Người ở bên khi tôi 16 - Tập 11
14:00
Fim Thái: Tôi là Busaba - Tập 2
15:00
Fim Thái: Hương hoa đạt phước - Tập 19
15:45
Fim Hàn: Cuộc đời của tôi - Tập 73
16:30
Fim Trung: Hơn cả tình yêu - Tập 40
17:30
Fim Trung: Thính tuyết lâu - Tập 44
18:20
Fim Trung: Cửu châu truyền kỳ - Tập 55
19:00
Fim Thái: Hương hoa đạt phước - Tập 20
19:45
Fim Việt: Hậu duệ mặt trời - Tập 28
20:30
Fim Hàn: Cuộc đời của tôi - Tập 74
21:15
Fim Thái: Tôi là Busaba - Tập 3
22:00
Fim Rạp: Bạn chỉ sống một lần

Kênh VTV

Kênh K+ HD

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương