Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Đăng nhập
Lịch phát sóng
Hôm nay
05:45
Chào ngày mới
06:15
Tạp chí văn hóa và du lịch
06:30
Thời sự Jrai
06:45
Thời sự Bahnar
07:00
Phim: Hoa hồng thép (Tập 35)
07:45
Thuế và cuộc sống
08:00
Dân hỏi cơ quan NN trả lời
08:15
Ca nhạc Việt Nam
08:35
Chào ngày mới
09:10
Chương trình Tổng hợp Jrai
09:40
Phim: Thợ săn ma túy ( Tập 10)
10:45
Phim: Mật mã tối thượng (Tập 6-P2)
11:30
Thời sự THGL
12:00
Phim: Mật mã tối thượng (Tập 7-P2)
13:00
Ca nhạc Quốc tế
13:30
Chương trình tổng hợp Bahnar
14:00
Phim: Cuộc đời lưu lạc (Tập 29)
14:50
Ca nhạc Việt Nam
15:10
Kỹ năng sinh tồn
15:35
Ẩm thực đó đây
16:00
Thời sự THGL
16:25
Văn hóa- Thể thao
16:40
Ca nhạc Việt Nam
17:00
Phim: Niên đại anh hùng (Tập 31)
18:00
Thời sự Jrai
18:15
Thời sự Bahnar
18:30
Giảm nghèo bền vững
18:45
Sức khỏe cộng đồng
19:00
Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45
Thời sự THGL
20:30
Phim: Cơn Bão trắng (Tập 16)
21:30
Hộp thư Truyền hình
21:45
Phim: Hạnh phúc của người khác (Tập 13)
22:30
Bản tin cuối ngày
22:35
Văn hóa thể thao
22:50
Ca nhạc Quốc tế

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Kênh SCTV

Kênh địa phương

Quản lý thiết bị