Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Đăng nhập
Lịch phát sóng
Hôm nay
00:00
Học bổng ADC
00:15
Giai điệu quê hương
01:00
Phim truyện
01:30
Tình khúc vượt thời gian
02:15
Cơm nhà má nấu
02:30
Con tôi vô số tội
03:00
Tấc đất tấc vàng
03:15
Cẩm nang mua sắm
03:30
Chuyện tình tôi kể
04:00
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
04:15
Phim truyện
05:05
Giai điệu quê hương
05:45
Kinh tế nông nghiệp
06:00
Nhịp sống ngày mới
06:30
Cơm nhà má nấu
06:45
Phim truyện
07:15
Thông điệp lịch sử
07:25
Thời tiết nông vụ
07:30
Cẩm nang mua sắm
07:45
Phim hoạt hình
08:00
Tấc đất tấc vàng
08:10
Đảng vì dân, dân theo Đảng
08:20
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
08:30
Cảm thông và chia sẻ
08:45
Phim Sitcom
09:00
Ngôi nhà chung
09:30
Ca nhạc Việt Nam theo yêu cầu
10:15
Vì người tiêu dùng
10:30
Chuyện tình tôi kể
11:00
Ký sự
11:15
Phim Sitcom
11:30
Chuyển động Đông Tây
12:00
Phim truyện
12:45
Cẩm nang mua sắm
13:00
Phim truyện
13:45
Giai điệu quê hương
14:30
Phim truyện
15:00
Kinh tế nông nghiệp
15:15
Phim Sitcom
15:30
Ngôi nhà chung
16:00
Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua
16:10
Chuyên đề Liên Đoàn Lao Động
16:25
Khỏe cùng HGTV
16:35
Phim hoạt hình
16:55
An toàn giao thông
17:00
Phim truyện
17:44
Vì người tiêu dùng
17:59
An ninh Hậu Giang
18:14
VFC Cánh đồng hội nhập
18:29
Tin tức Mekong
19:00
Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40
Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15
Du lịch – Hậu
20:25
Phim Sitcom
20:40
Phim truyện
21:25
Phim truyện
22:10
Phim truyện
22:45
Chuyện tình tôi kể
23:15
Thời sự Hậu Giang
23:45
An ninh Hậu Giang

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Kênh SCTV

Kênh địa phương

Quản lý thiết bị