Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Sáu 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
00:00
Vì người tiêu dùng
00:15
Giai điệu quê hương
01:00
Phim Truyện
01:30
Nhạc phim và dấu ấn
02:15
Cơm nhà má nấu
02:30
Du lịch kỳ thú
03:00
Tấc đất tấc vàng
03:15
Cẩm nang mua sắm
03:30
Chuyện tình tôi kể
04:00
Hoa lúa
04:15
Phim Truyện
05:05
Giai điệu quê hương
05:45
Kinh tế nông nghiệp
06:00
Nhịp sống ngày mới
06:30
Cơm nhà má nấu
06:45
Phim Truyện
07:15
Thông điệp lịch sử
07:25
Thời tiết nông vụ
07:30
Cẩm nang mua sắm
07:45
Phim hoạt hình
08:00
Tấc đất tấc vàng
08:15
Hoa lúa
08:30
Nông nghiệp bền vững
08:45
Phim Sitcom
09:00
Con tôi vô số tội
09:30
Tình khúc vượt thời gian
10:15
Vì người tiêu dùng
10:30
Chuyện tình tôi kể
11:00
Nhất nghệ tinh
11:15
Phim Sitcom
11:30
Chuyển động Đông Tây
12:00
Phim Truyện
12:45
Cẩm nang mua sắm
13:00
Phim Truyện
13:45
Giai điệu quê hương
14:30
Tọa đàm
15:15
Phim Sitcom
15:30
Con tôi vô số tội
16:00
Bốn phương kỳ cục án
16:15
Tạp chí văn nghệ
16:35
Phim hoạt hình
16:44
An toàn giao thông
17:00
Phim Truyện
17:44
Vì người tiêu dùng
17:59
Tấc đất tấc vàng
18:15
Học bổng ADC
18:29
Tin tức Mekong
19:00
Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40
Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15
Phim Sitcom
20:30
Phim Truyện
21:15
Phim Truyện
22:00
Phim Truyện
22:45
Chuyện tình tôi kể
23:15
Thời sự Hậu Giang
23:45
Học bổng ADC

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương

Sự kiện trực tiếp