Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Sáu 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
07:00
Tin tức và sự kiện
07:15
Phim truyện
08:10
Phim truyện
09:00
Kinh tế tài chính
09:15
Gia đình là số 1
09:30
Phim tài liệu
10:00
Truyền hình an ninh
10:40
HITV STAR
11:30
Hà Nội ký
11:40
Phim truyện
12:40
Phim truyện
13:40
Phim truyện
14:30
Công nghệ và cuộc sống
15:00
Cách tạo ra đồ vật
15:25
Xả xì choét
15:45
Ngoại ngữ
16:15
Phim truyện
17:10
Hot Music
17:20
Xả xì choét
18:00
Phim truyện
19:00
Phim truyện
19:50
Gia đình là số 1
20:00
Tin tức và sự kiện
20:15
Dự báo thời tiết
20:20
Ai trúng số độc đắc
20:50
Kinh tế tài chính
21:20
Phim truyện
22:10
Hành trình văn hóa
22:30
Truyền hình an ninh
23:00
Kinh tế tài chính
23:25
HITV STAR

Kênh K+

Kênh VTV

Kênh quốc tế

Kênh Vĩnh Long

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh thiết yếu

Kênh địa phương

Sự kiện trực tiếp