Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Đăng nhập
Lịch phát sóng
Hôm nay
00:00
An Toàn Giao Thông Tp
00:30
Khoa Học Công Nghệ
01:00
Chương Trình Tổng Hợp
01:20
Chương Trình Vhnttg
01:50
Bản Tin Thời Sự Tổng Hợp
02:15
Chương Trình Văn Nghệ
03:00
Chương Trình Thiếu Nhi
03:25
Thông Tin Công Cộng
03:55
Phóng Sự Tài Liệu
04:25
Phóng Sự
04:50
Thể Thao Tổng Hợp
05:20
Chương Trình Ca Nhạc
06:05
Chương Trình 60 Giây
06:35
Thể Thao Tổng Hợp
07:00
Bản Tin Buổi Sáng - Htv9
07:15
An Toàn Giao Thông Tp
07:45
Chương Trình 60 Giây
08:15
Khoa Học Công Nghệ
08:45
Phóng Sự Liên Hoan Phim
09:15
Phóng Sự
09:40
Chương Trình Vhnttg
10:05
Chương Trình Thiếu Nhi
10:35
Chương Trình Tổng Hợp
10:55
Thông Tin Công Cộng
11:15
Chương Trình Văn Nghệ
12:00
Phóng Sự Tài Liệu
12:30
Chương Trình Ca Nhạc
13:00
Bản Tin Trưa - Htv9
13:15
Chương Trình “Chuyện 12 Giờ”
14:15
Chương Trình Văn Nghệ
15:10
Phóng Sự
15:35
Khoa Học Công Nghệ
16:05
Phóng Sự Liên Hoan Phim
16:25
Chương Trình Tổng Hợp
17:00
Thông Tin Dân Sự - Rao Vặt
17:05
An Toàn Giao Thông Tp
17:35
Kết Nối Người Và Việc
18:00
Chương Trình Thiếu Nhi
18:30
Thể Thao Tổng Hợp
19:00
Thông Tin Y Tế
19:15
Rao Vặt
19:30
Chương Trình Vhnttg
20:00
Phóng Sự Tài Liệu
20:30
Chương Trình Ca Nhạc
21:00
Bản Tin Thời Sự Tổng Hợp
21:30
Chương Trình Thời Sự - Htv9
22:05
Chương Trình Văn Nghệ
23:00
Thế Giới 24g - Htv7 - Thông Tin Y Tế
23:30
Chương Trình Vhnttg - Phóng Sự Liên Hoan Phim

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Kênh SCTV

Kênh địa phương

Quản lý thiết bị