Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Đăng nhập
Lịch phát sóng
Hôm nay
00:00
Hải Đường kinh vũ yên chi thấu, Tập 13
00:45
Đệm phát sóng
01:00
Khởi đầu, Tập 02
01:45
Đệm phát sóng
02:00
Nhân chứng đặc biệt, Tập 04
02:45
Đệm phát sóng
03:00
Cộng sự số 1, Tập 10
03:45
Đệm phát sóng
04:00
Cảnh báo tình yêu, Tập 23
04:45
Đệm phát sóng
05:00
Thính tuyết lâu, Tập 39
05:45
Đệm phát sóng
06:00
Phi Hồ Ngoại Truyện, Tập 11
06:45
Đệm phát sóng
07:00
Hải Đường kinh vũ yên chi thấu, Tập 13
07:45
Đệm phát sóng
08:00
Nguyện ta như sao chàng như trăng, Tập 20
08:45
Đệm phát sóng
09:00
Khởi đầu, Tập 01
09:45
Đệm phát sóng
10:00
Bếp trưởng tới!, Tập 15
10:30
Cộng sự số 1, Tập 03
11:15
Phi Hồ Ngoại Truyện, Tập 09
12:00
Hải Đường kinh vũ yên chi thấu, Tập 14
12:45
Đệm phát sóng
13:00
Thính tuyết lâu, Tập 40
13:45
Đệm phát sóng
14:00
Khởi đầu, Tập 02
14:45
Đệm phát sóng
15:00
Nhân chứng đặc biệt, Tập 04
15:45
Đệm phát sóng
16:00
Bếp trưởng tới!, Tập 15
16:30
Phi Hồ Ngoại Truyện, Tập 11
17:15
Cộng sự số 1, Tập 11
18:00
Lại một lần nữa, Tập 13
18:45
Đệm phát sóng
19:00
Nhân chứng đặc biệt, Tập 05
19:45
Đệm phát sóng
20:00
Khởi đầu, Tập 03
20:45
Đệm phát sóng
21:00
Phi Hồ Ngoại Truyện, Tập 12
21:45
Đệm phát sóng
22:00
Bếp trưởng tới!, Tập 15
22:30
Nơi ánh dương soi chiếu, Tập 20
23:15
Đông cung, Tập 27

Kênh VTV

Kênh SCTV

Kênh quốc tế

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh địa phương

Kênh thiết yếu

Quản lý thiết bị