Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Sáu 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
06:00
Hình hiệu LSTV
06:02
Bản tin sáng
06:12
Văn bản mới
06:16
Mỗi ngày một cuốn sách
06:19
Sitcom 5s
06:33
Vấn đề hôm nay
06:38
Quốc phòng toàn dân
06:50
Ký sự
07:08
Phim hoạt hình
07:19
Đảng trong cuộc sống hôm nay
07:27
Trả lời bạn xem truyền hình
07:34
Vui khỏe mỗi ngày
07:44
Phim Khoa giáo
08:07
Vì màu xanh cuộc sống
08:14
Chuyện thật như đùa
08:24
Ca nhạc
08:55
Bản tin sáng
09:09
Bản tin tiếng trung
09:24
Truyền hình tiếng Dao
09:53
Chuyên mục
10:01
Thời sự tổng hợp
10:23
Thông tin thị trường vùng cao
10:34
An toàn sống
10:45
Truyền hình nhân đạo
10:52
Tuổi trẻ Xứ Lạng
10:59
Phim truyện
11:45
Bản tin trưa
12:01
Vì trẻ em Xứ Lạng hôm nay
12:13
Học hát dân ca
13:58
Dạy học trên truyền hình
14:28
Dạy học trên truyền hình
15:02
Bản tin chiều
15:17
Phim truyện
16:02
Văn bản mới
16:06
Sitcom 5s
16:20
Thi đua yêu nước
16:26
Truyền hình tiếng Tày
16:57
Cơm nguội
17:19
Trang truyền hình cơ sở
17:35
Bản tin tiếng trung
17:50
Phim hoạt hình
17:58
Mỗi ngày một cuốn sách
18:02
Phim truyện
18:46
An toàn giao thông
19:51
Thời sự tổng hợp
20:30
Đại đoàn kết toàn dân
20:36
Khoa học Công nghệ và Đời sống
20:44
Phim truyện
21:30
Bảo hiểm xã hội với cuộc sống
21:38
Phụ nữ Xứ Lạng hôm nay
21:45
Cơm nguội
22:08
Vui khỏe mỗi ngày
22:18
Phim Khoa giáo
22:40
Văn bản mới
22:44
Mỗi ngày một cuốn sách
22:47
Sitcom 5s
23:03
An toàn sống
23:15
Ký sự
23:33
Văn hóa dân tộc

Kênh K+

Kênh VTV

Kênh quốc tế

Kênh Vĩnh Long

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh thiết yếu

Kênh địa phương

Sự kiện trực tiếp