Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Bảy 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
00:00
Europe - 5 - Jul
00:30
Rock - 3 - Jul
01:00
Mbchart - Automatic
01:30
Edm - 3 - Jul
02:00
Latino - 5 - Jul
02:30
Pop - 4 - Jul
03:00
Dance - 6 - Jul
03:30
Hip-Hop - 3 - Jul
04:00
Htw - 1 - Jul
04:30
Balkan - 3 - Jul
05:00
Europe - 6 - Jul
05:30
Mb - Hits - 6 - Jul
06:00
R&B - 3 - Jul
06:30
K-Pop - 5 - Jul
07:00
Country - 3 - Jul
07:30
Latino - 6 - Jul
08:00
Pop - 2 - Jul
08:30
Europe - 3 - Jul
09:00
Dance - 3 - Jul
09:30
R&B - 2 - Jul
10:00
Htw - 1 - Jul
10:30
K-Pop - 3 - Jul
11:00
Latino - 3 - Jul
11:30
Mb - Hits - 3 - Jul
12:00
Gigs - 1 - Jul
12:30
Edm - 2 - Jul
13:00
Mbchart - Automatic
13:30
Latino - 4 - Jul
14:00
Om - 2 - Jul
14:30
Om - 2 - Jul
15:00
Om - 2 - Jul
15:30
Dance - 4 - Jul
16:00
Htw - 1 - Jul
16:30
Pop - 3 - Jul
17:00
Balkan - 1 - Jul
17:30
Mb - Hits - 4 - Jul
18:00
Europe - 4 - Jul
18:30
Hip-Hop - 2 - Jul
19:00
Mbchart - Automatic
19:30
Rock - 2 - Jul
20:00
Latino - 1 - Jul
20:30
R&B - 4 - Jul
21:00
Pop - 5 - Jul
21:30
Dance - 1 - Jul
22:00
Htw - 1 - Jul
22:30
Country - 3 - Jul
23:00
Afrobeats - 3 - Jul
23:30
Mb - Hits - 1 - Jul

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương