Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Một 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
00:00
Afrobeats 2 Jan
00:30
Edm 2 Jan
01:00
Mbchart Automatic
01:30
R&B 3 Jan
02:00
Om 6 Jan
02:30
Om 6 Jan
03:00
Om 6 Jan
03:30
Kpop 4 Jan
04:00
Htw 1 Jan
04:30
Dance 6 Jan
05:00
Latino 6 Jan
05:30
Mb Hits 6 Jan
06:00
Rock 1 Jan
06:30
Pop 4 Jan
07:00
Hip-Hop 4 Jan
07:30
Europe 6 Jan
08:00
Om 5 Jan
08:30
Om 5 Jan
09:00
Om 5 Jan
09:30
Balkan 2 Jan
10:00
Htw 1 Jan
10:30
Latino 3 Jan
11:00
Kpop 2 Jan
11:30
Mb Hits 2 Jan
12:00
R&B 2 Jan
12:30
Europe 3 Jan
13:00
Mbchart Automatic
13:30
Rock 4 Jan
14:00
Dance 3 Jan
14:30
Pop 2 Jan
15:00
Latino 4 Jan
15:30
Edm 1 Jan
16:00
Htw 1 Jan
16:30
Kpop 3 Jan
17:00
Europe 4 Jan
17:30
Mb Hits 5 Jan
18:00
Hip-Hop 3 Jan
18:30
Afrobeats 4 Jan
19:00
Mbchart Automatic
19:30
Dance 4 Jan
20:00
Om 7 Jan
20:30
Om 7 Jan
21:00
Om 7 Jan
21:30
Europe 1 Jan
22:00
Htw 1 Jan
22:30
Edm 3 Jan
23:00
Pop 5 Jan
23:30
Mb Hits 3 Jan

Kênh VTV

Kênh K+ HD

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương