Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Sáu 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
00:00
NHK Newsline
00:15
Newsline In Depth
00:30
Tokyo Eye 2020
01:00
NHK Newsline
01:15
Direct Talk
01:30
Kabuki Kool
02:00
NHK Newsline
02:15
Newsline In Depth
02:30
Through The Kitchen Window
02:45
Dig More Japan
02:55
The Seasons Of Yamato
03:00
Newsroom Tokyo
03:40
Direct Talk
03:55
Animation X Paralympic
04:00
Today'S Close-Up
04:30
Rising
05:00
NHK Newsline
05:15
Direct Talk
05:30
Trails To Oishii Tokyo: Mikan
06:00
NHK Newsline
06:15
Newsline In Depth
06:30
Tokyo Eye 2020
07:00
NHK Newsline
07:15
Newsline In Depth
07:30
Through The Kitchen Window
07:45
Dig More Japan
07:55
The Seasons Of Yamato
08:00
NHK Newsline
08:15
Animation X Paralympic
08:20
Time-Lapse Japan
08:25
Japan From Above: Up Close
08:30
Kabuki Kool
09:00
NHK Newsline
09:15
Newsline In Depth
09:30
Core Kyoto
10:00
NHK Newsline
10:15
Newsline In Depth
10:30
Design Talks Plus
11:00
NHK Newsline
11:15
Newsline In Depth
11:30
Japanology Plus
12:00
NHK Newsline
12:15
Newsline In Depth
12:30
Trails To Oishii Tokyo: Mikan
13:00
NHK Newsline
13:15
Newsline In Depth
13:30
Lunch On!
13:55
Ukiyoe Edo-Life: Summer Delicacy
14:00
NHK Newsline
14:15
Direct Talk
14:30
Core Kyoto
15:00
NHK Newsline
15:15
Newsline Biz
15:23
The Flame Across Japan
15:30
Design Talks Plus
16:00
NHK Newsline
16:15
Direct Talk
16:30
Japanology Plus
17:00
NHK Newsline
17:15
Newsline Biz
17:23
Japan From Above: Up Close
17:30
Lunch On!
17:55
Ukiyoe Edo-Life: Summer Delicacy
18:00
NHK Newsline
18:15
Direct Talk
18:30
Trails To Oishii Tokyo: Mikan
19:00
NHK Newsline
19:20
Newsline Biz
19:30
Core Kyoto
20:00
Newsroom Tokyo
20:40
Direct Talk
20:55
The Flame Across Japan
21:00
NHK Newsline
21:20
Newsline Biz
21:30
Design Talks Plus
22:00
NHK Newsline
22:20
Newsline Biz
22:30
Japanology Plus
23:00
NHK Newsline
23:15
Newsline In Depth
23:30
Japan Railway Journal

Kênh K+

Kênh VTV

Kênh quốc tế

Kênh Vĩnh Long

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh thiết yếu

Kênh địa phương

Sự kiện trực tiếp