Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Mười Một 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
00:00
NHK Newsline
00:15
Newsline In Depth
00:30
Where We Call Home
01:00
NHK Newsline
01:15
Direct Talk
01:30
Cycle Around Japan Highlights
02:00
NHK Newsline
02:15
Newsline In Depth
02:30
Bento Expo
02:45
Easy Japanese For Work
03:00
Newsroom Tokyo
03:40
Direct Talk
03:55
Ukiyoe Edo-Life: A Fashion Night
04:00
NHK Documentary
04:50
Time-Lapse Japan
04:55
Japan From Above: Up Close
05:00
NHK Newsline
05:18
Newsline Biz
05:30
Medical Frontiers
06:00
NHK Newsline
06:18
Newsline Biz
06:30
Where We Call Home
07:00
NHK Newsline
07:18
Newsline Biz
07:30
Bento Expo
07:45
Easy Japanese For Work
08:00
NHK Newsline
08:15
Ukiyoe Edo-Life: A Fashion Night
08:20
Time-Lapse Japan
08:25
Japan From Above: Up Close
08:30
Cycle Around Japan Highlights
09:00
NHK Newsline
09:15
Newsline In Depth
09:30
Journeys In Japan
10:00
NHK Newsline
10:15
Direct Talk
10:30
Dining With The Chef
11:00
NHK Newsline
11:15
Newsline In Depth
11:30
Document 72 Hours
11:55
Framing Everyday Moments
12:00
NHK Newsline
12:15
Newsline In Depth
12:30
Medical Frontiers
13:00
NHK Newsline
13:15
Newsline In Depth
13:30
Deeper Look From New York
13:45
Doctor'S Insight
13:55
We, In The Time Of Corona
14:00
NHK Newsline
14:15
Direct Talk
14:30
Journeys In Japan
15:00
NHK Newsline
15:15
Newsline Biz
15:23
Ukiyoe Edo-Life: Edo'S Rush Hour
15:30
Dining With The Chef
16:00
NHK Newsline
16:15
Direct Talk
16:30
Document 72 Hours
16:55
Framing Everyday Moments
17:00
NHK Newsline
17:15
Newsline Biz
17:23
Japan From Above: Up Close
17:30
Deeper Look From New York
17:45
Doctor'S Insight
17:55
We, In The Time Of Corona
18:00
NHK Newsline
18:15
Direct Talk
18:30
Medical Frontiers
19:00
NHK Newsline
19:18
Newsline Biz
19:30
Journeys In Japan
20:00
Newsroom Tokyo
20:40
Direct Talk
20:55
Ukiyoe Edo-Life: Edo'S Rush Hour
21:00
NHK Newsline
21:18
Newsline Biz
21:30
Dining With The Chef
22:00
NHK Newsline
22:18
Newsline Biz
22:30
Document 72 Hours
22:55
Framing Everyday Moments
23:00
NHK Newsline
23:15
Newsline In Depth
23:30
Science View

Kênh VTV

Kênh K+ HD

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương