Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Đăng nhập
Lịch phát sóng
Hôm nay
05:32
Khởi động cùng PTV
05:40
Phú Thọ ngày mới
06:00
Phim truyện VN
06:45
Chuyên đề - khoa giáo
07:05
Học Bác mỗi ngày
07:15
Tọa đàm
07:40
Giảm nghèo bền vững
07:50
Ca nhạc
08:10
Phim truyện ĐL
09:00
Thời sự Phú Thọ
09:20
Khởi nghiệp – Sáng tạo
09:30
Tọa đàm
10:00
Phim truyện
10:45
Trang địa phương
11:00
Quốc phòng đất Tổ
11:20
Thị trường tiêu dùng
11:30
Thời sự Phú Thọ
11:45
Tin Quốc tế
12:00
Phim truyện 12h
12:50
Dành cho thiếu nhi
13:05
Ca nhạc
13:30
Khởi nghiệp – Sáng tạo
13:45
Sống khỏe mỗi ngày
13:55
Văn hóa, giải trí thế giới
14:00
Phim truyện
14:45
Trang địa phương
15:00
Bản tin thời sự
15:20
Phim truyện TQ
16:05
Ca nhạc
16:30
Dành cho thiếu nhi
16:55
Phim truyện HQ
18:25
Văn hóa, giải trí thế giới
18:30
Bản tin 18h30
18:40
Thị trường tiêu dùng
18:47
Tin Quốc tế
19:00
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VN
19:45
Thời sự Phú Thọ
20:15
Phim truyện HQ
21:00
Quốc phòng đất Tổ
21:15
Sống khỏe mỗi ngày
21:30
Phim truyện HQ
22:15
Khởi nghiệp – Sáng tạo
22:25
Trang địa phương
22:40
Văn hóa, giải trí thế giới
22:45
Thời sự cuối ngày
23:10
Thị trường tiêu dùng

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Kênh SCTV

Kênh địa phương

Quản lý thiết bị