Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Đăng nhập
Lịch phát sóng
Hôm nay
05:25
Nhạc hiệu STV
05:30
Chương trình văn nghệ
06:00
Chào ngày mới
06:15
CM Diễn đàn cử tri
06:30
Thời sự
07:00
CM Sách và cuộc sống
07:05
Phóng sự
07:35
Tạp chí Văn hóa-Văn nghệ
07:50
Bản tin Tây Bắc chuyển động
07:55
Giới thiệu chương trình
08:00
Phim VN
08:45
Trang Cơ sở huyện Mường La
09:00
Về bản em
09:55
Thông tin quảng cáo
10:00
Phim ĐL
10:45
Chuyên mục
11:00
Chuyên mục BHXH
11:10
Bản tin tiếng Thái
11:30
Thời sự
11:50
Thông tin quảng cáo
11:55
CM Mỗi ngày một cuốn sách
12:00
Phim TQ
12:45
Chương trình văn nghệ
13:15
Chương trình nghệ thuật
14:10
Phim tài liệu
14:40
Đẹp cùng STV
14:55
Giới thiệu
15:00
Thời sự
15:20
Giới thiệu
15:25
Phim ĐL
16:10
Bản tin tiếng Thái
16:30
Điểm báo Sơn La
16:35
Chuyên mục làm theo lời Bác
16:45
VĐSK
16:55
Giới thiệu chương trình,
17:00
Bác sỹ gia đình:
17:10
Phim VN
17:55
Chuyên mục giới thiệu sách thiếu nhi
18:10
Bản tin tiếng Mông
18:30
Trang Cơ sở Thành phố
18:45
Bản tin Y tế
18:50
Bản tin Tây Bắc chuyển động
18:55
Thông tin quảng cáo
19:00
Tiếp sóng VTV1
19:45
Thời sự
20:15
Thông tin quảng cáo
20:20
Điểm sự kiện nổi bật trong tuần
20:25
Văn hóa cuộc sống
20:35
Phóng sự
20:45
CM Bảo vệ rừng
21:00
Chuyên mục PCMT
21:15
Phim VN
22:00
Liên hoan Bản, tổ dân phố VH
22:30
Thời sự
23:00
Bản tin tiếng Mông
23:20
PTL - Ngày trở về
23:40
Chuyên đề khoa giáo
23:55
Giới thiệu chương trình

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Kênh SCTV

Kênh địa phương

Quản lý thiết bị