Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Đăng nhập
Lịch phát sóng
Hôm nay
00:00
Phim truyện
00:30
Phim truyện
01:15
Phim Sitcom
01:30
Bản tin tiếng Anh
01:45
Tuyệt phẩm Bolero
02:15
Tài tử cải lương
02:45
Chương trình tiếng Khmer
03:00
Phim truyện
03:45
Gameshow
04:15
Phim truyện
05:00
Đài hiệu- Giới thiệu chương trình
05:02
Bài tập thể dục sáng
05:10
Sống khỏe 360
05:20
Bản tin thời tiết
05:25
Khám phá thế giới
05:40
Phim Sitcom
06:00
24h Chuyển động
06:30
Trực tiếp Tây Ninh ngày mới
06:50
Bà con ơi! Cảnh giác
07:00
Phim truyện
07:50
Chuyên mục: Đại đoàn kết toàn dân
08:00
Hạt giống tâm hồn: Lắng nghe điều giản dị
08:20
Thấu lý thấm tình
08:30
Phim truyện
09:15
Bản tin tiếng Anh
09:30
Trực tiếp Bản tin sáng
09:40
Sống khỏe 360
09:50
Bà con ơi! Cảnh giác
10:00
Phim truyện
10:45
Gameshow: Du lịch kỳ thú
11:15
Chuyên mục: Văn hóa giao thông
11:30
Trực tiếp Bản tin trưa
11:50
Bản tin thời tiết
12:00
Phim truyện
12:50
Chuyên mục: Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ
13:00
Phim truyện
13:30
Thấu lý thấm tình
13:40
Phim truyện
14:25
Hạt giống tâm hồn
14:45
Tài tử cải lương
15:10
Văn nghệ thiếu nhi
15:30
Chuyên mục: Phòng, chống dịch Covid- 19
15:45
Khám phá thế giới
16:00
Văn hóa giao thông
16:15
Phim Sitcom
16:30
Trực tiếp Bản tin chiều
16:50
Chuyên mục: Thi đua ái quốc
17:00
Phim truyện
17:50
Sống khỏe 360
18:00
24h Chuyển động
18:30
Trực tiếp Thời sự Tây Ninh
18:50
Thông báo cần biết
19:00
Tiếp chuyển Thời sự VTV1
19:40
Bản tin thời tiết
19:45
Thời sự Tây Ninh
20:05
Hạnh phúc ở đâu? Khách mời
20:35
Xem để ngẫm
21:00
Những vấn đề hôm nay
21:15
Gameshow
21:45
Chuyên mục: Vì chủ quyền an ninh biên giới
21:55
Phim truyện
22:40
24h Chuyển động
23:10
Phim truyện

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Kênh SCTV

Kênh địa phương

Quản lý thiết bị