Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Đăng nhập
Lịch phát sóng
Hôm nay
05:30
Giới thiệu chương trình
05:32
Văn bản chính sách
05:35
Văn hóa toàn cảnh
05:50
Nhịp cầu y tế
05:55
Bản tin thời tiết nông vụ
06:00
Bản tin chào ngày mới
06:10
Cải cách hành chính
06:25
Khám phá thế giới
06:50
Sitcom
07:00
Bản tin sáng
07:10
Phóng sự
07:30
Ca nhạc
08:00
Phim truyện
08:45
Văn hóa toàn cảnh
09:00
Phim truyện
10:00
Phim truyện
10:45
Phim hoạt hình
11:00
Thời sự Thái Bình
11:15
Bản tin trong nước
11:25
Nhịp cầu sức khỏe
11:30
Bản tin thế giới
11:45
Phim truyện
12:35
Văn hóa toàn cảnh
13:00
Cải cách hành chính
13:15
Sitcom
13:25
Phóng sự
13:35
Phụ nữ Việt
13:45
Phim truyện
14:30
Ca nhạc
15:00
Bản tin 15H
15:20
Phim truyện
16:00
Phim truyện
16:50
Khám phá thế giới
17:20
Nhịp cầu y tế
17:30
Phim hoạt hình
17:45
Phim truyện
18:45
Tin tức trong nước & thế giới
19:00
Chuyển tiếp Thời sự VTV
19:45
Thời sự Thái Bình
20:10
Nhịp sống đô thị
20:15
Bản tin Thời tiết nông vụ
20:20
Nông thôn mới
20:30
Phim truyện
21:15
Chuyên mục văn hóa
21:25
Phim truyện
22:10
Phóng sự
22:15
Văn hóa toàn cảnh
22:30
Bản tin cuối ngày
22:45
Bản tin thế giới
22:55
Ca nhạc theo yêu cầu

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Kênh SCTV

Kênh địa phương

Quản lý thiết bị