Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Một 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
05:30
Thời sự TV
05:40
Chuyên mục
06:00
Tiếp sóng VTV1
07:00
Thể thao
07:40
Ca nhạc
08:00
Khoa giáo
08:30
Phim truyện (2tập)
10:00
Thông tin- Quảng cáo
10:20
Chương trình Thiếu nhi
10:40
Ca nhạc
11:10
Phim truyện
11:55
Thông tin quảng cáo, GT CT
12:00
Thời sự TV+Điểm báo
12:15
Phim truyện
13:00
Thông tin – Quảng cáo
13:15
Cải lương
14:00
Phim truyện (1tập)
14:45
Giải trí
16:00
Phim truyện (1 tập)
16:45
Ca nhạc
17:00
Chương trình tiếng Khmer
18:00
Chương trình Thiếu nhi
18:20
Thời sự Quốc tế
18:30
Bản tin Thể thao
18:35
Chuyên mục: Khoa học và công nghệ.
18:55
Thông tin, công báo; Giới thiệu Chương trình
19:00
Thời sự THVN
19:45
Thời sự TV
20:05
Chuyên mục: Môi trường với biến đổi khí hậu.
20:15
Thông tin thị trường
20:33
Phim truyện (1 tập)
21:25
Phim truyện (1 tập)
22:10
Ca nhạc yêu cầu
22:40
Chương trình khoa giáo
23:30
Thể thao

Kênh VTV

Kênh K+ HD

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương