Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Đăng nhập
Lịch phát sóng
Hôm nay
00:00
Bản tin thời sự tổng hợp
00:33
Dự báo thời tiết
00:38
Thế giới tuần
00:43
Bản tin tiếng Trung
01:00
Bản tin thời sự đầu giờ
01:15
Dự báo thời tiết
01:19
Đường dây nóng 389
01:25
Nhật trình kinh tế
01:35
Thuế Nhà nước
01:41
Hành tinh thể thao
02:00
Bản tin thời sự đầu giờ
02:16
Dự báo thời tiết
02:21
Thế giới 24H qua ảnh
02:25
Câu chuyện sức khỏe
02:39
Góc nhìn Vnews
03:00
Bản tin thời sự tổng hợp cuối ngày
03:31
Dự báo thời tiết
03:36
Hồ sơ mật
03:52
Bản tin Teletext
04:00
Bản tin thời sự tổng hợp
04:33
Bản tin tiếng Anh
04:50
Vì an sinh cuộc sống
05:00
Bản tin thời sự tổng hợp
05:31
Dự báo thời tiết
05:35
Thông điệp lịch sử
05:41
Học Bác mỗi ngày
05:45
Bản tin Teletext
05:52
Khoảnh khắc & Sự kiện
06:00
Bản tin thời sự tổng hợp sáng
06:32
Hành trình Việt
06:39
Đường dây nóng 389
06:44
Nhật trình kinh tế
06:54
Thuế Nhà nước
07:00
Bản tin thời sự tổng hợp
07:33
Học Bác mỗi ngày
07:40
Việt Nam - Góc nhìn từ thế giới
07:54
Thông điệp lịch sử
08:00
Bản tin thời sự đầu giờ
08:18
Khoảnh khắc & Sự kiện
08:22
Văn hoá toàn cảnh
08:39
Chính sách và Cuộc sống
09:00
Bản tin thời sự đầu giờ
09:16
Góc nhìn Vnews
09:38
Hành trình Việt
09:44
Hồ sơ mật
10:00
Bản tin thời sự quốc tế đầu giờ
10:15
Sức mạnh đại đoàn kết
10:29
Radar Văn hoá
10:54
Thế giới tuần
11:00
Bản tin thời sự tổng hợp trưa
11:34
Thông điệp lịch sử
11:39
Điểm báo quốc tế cuối tuần
11:54
Học Bác mỗi ngày
12:00
Bản tin thời sự tổng hợp
12:34
Hồ sơ xét xử
13:00
Bản tin thời sự đầu giờ
13:18
Hồ sơ mật
13:34
Radar Văn hoá
14:00
Bản tin thời sự tổng hợp
14:34
Văn hoá toàn cảnh
14:50
Asean kết nối
15:00
Bản tin thời sự đầu giờ
15:18
Việt Nam - Góc nhìn từ thế giới
15:33
Đồng hành cùng Thông tấn
15:44
Câu chuyện sức khỏe
15:56
Thế giới 24H qua ảnh
16:00
Bản tin thời sự quốc tế đầu giờ
16:17
Thế giới 360
16:44
Truyền hình Công đoàn
17:00
Bản tin thời sự đầu giờ
17:18
Không gian Pháp ngữ
17:34
Tạp chí toàn cầu
18:00
Bản tin thời sự tổng hợp
18:33
Tiêu điểm kinh tế
19:00
Thời sự
19:13
Thời sự
19:28
Dự báo thời tiết
19:32
Asean kết nối
19:44
Văn hoá toàn cảnh
20:00
Bản tin thời sự đầu giờ
20:14
Dự báo thời tiết
20:18
Thế giới 24H qua ảnh
20:22
Truyền hình Công đoàn
20:37
Hành tinh thể thao
20:55
Khoảnh khắc & Sự kiện
21:00
Bản tin thời sự đầu giờ
21:14
Dự báo thời tiết
21:19
Cuộc sống xanh
21:30
Nhịp cầu cộng đồng
21:45
Đời sống toàn cầu
22:00
Bản tin thời sự tổng hợp cuối ngày
22:34
Dự báo thời tiết
22:39
Thế giới 24H qua ảnh
22:43
Hồ sơ mật
23:00
Bản tin thời sự tổng hợp cuối ngày
23:34
Dự báo thời tiết
23:39
Thế giới 24H qua ảnh
23:43
Bản tin tiếng Anh

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Kênh SCTV

Kênh địa phương

Quản lý thiết bị