Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Mười Một 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
00:00
Bản tin thời sự tổng hợp đêm
00:42
Văn hoá toàn cảnh
01:00
Bản tin thời sự đầu giờ
01:22
Đường dây nóng 389
01:29
Nhật trình kinh tế
01:44
Hành tinh thể thao
02:00
Bản tin thời sự đầu giờ
02:20
Thế giới 24H qua ảnh
02:24
Asean kết nối
02:35
Tạp chí toàn cầu
03:00
Bản tin thời sự tổng hợp đêm
03:37
Bản tin tiếng Anh
03:52
Bản tin Teletext
04:00
Bản tin thời sự tổng hợp đêm
04:36
Bản tin tiếng Trung
04:52
Việt Nam với bạn bè quốc tế
04:59
Bản tin thời sự tổng hợp sáng
05:35
Thông điệp lịch sử
05:42
Bản tin Teletext
05:51
Học Bác mỗi ngày
06:00
Bản tin thời sự tổng hợp sáng
06:35
Hành trình Việt
06:42
Nhật trình kinh tế
07:00
Bản tin thời sự tổng hợp sáng
07:34
Văn hoá toàn cảnh
07:49
Việt Nam với bạn bè quốc tế
08:00
Bản tin thời sự đầu giờ
08:19
Thú vị năm châu
08:35
Giá như
08:44
Cuộc sống xanh
09:00
Bản tin thời sự đầu giờ
09:19
Hành trình Việt
09:23
Bản tin tiếng Anh
09:40
Đời sống toàn Cầu
09:55
Học Bác mỗi ngày
09:58
TRAILERS
11:39
Hồ sơ mật
12:00
Bản tin thời sự tổng hợp
12:40
Khoa học công nghệ
13:00
Bản tin thời sự đầu giờ
13:18
Thế giới 360
13:42
Thú vị năm châu
13:59
Bản tin thời sự tổng hợp chiều
14:39
Clip Biên tập
14:44
Văn hoá toàn cảnh
14:59
Bản tin thời sự đầu giờ
15:19
PS chuyên mục (1,5 QP:1,25)
15:35
Bản tin tiếng Pháp
15:50
Việt Nam với bạn bè quốc tế
16:00
Bản tin thời sự quốc tế đầu giờ
16:18
Bản tin tiếng Tây Ban Nha
16:33
Tạp chí toàn cầu
16:59
Bản tin thời sự đầu giờ
17:16
Việt Nam - Góc nhìn từ thế giới
17:31
Không gian Pháp ngữ
17:48
Vì an sinh cuộc sống
18:00
Bản tin thời sự tổng hợp tối
18:38
Văn hóa giao thông
18:50
Thế giới 24H qua ảnh
18:54
Phong cảnh Hồ Na Hang
19:00
Bản tin thời sự tổng hợp tối
19:36
Thế giới 24H qua ảnh
19:40
Văn hoá toàn cảnh
20:00
Bản tin thời sự đầu giờ
20:22
Đường dây nóng 389
20:27
Nhật trình kinh tế
20:44
Hành tinh thể thao
21:00
Bản tin thời sự đầu giờ
21:20
Truyền hình Công đoàn
21:35
Tạp chí toàn cầu
22:00
Bản tin thời sự tổng hợp đêm
22:36
Thế giới 24H qua ảnh
22:40
Bản tin tiếng Anh
23:00
Bản tin thời sự tổng hợp
23:37
Bản tin tiếng Trung
23:52
Bản tin Teletext

Kênh VTV

Kênh K+ HD

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương