Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Năm 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
00:00
Bản tin thời sự tổng hợp
00:39
Dự báo thời tiết
00:44
Văn hoá toàn cảnh
01:00
Bản tin thời sự đầu giờ
01:23
Đường dây nóng 389
01:27
Nhật trình kinh tế
01:43
Hành tinh thể thao
02:00
Bản tin thời sự đầu giờ
02:15
Dự báo thời tiết
02:19
Asean kết nối
02:30
Hành trình Việt
02:36
Tạp chí toàn cầu
03:00
Bản tin thời sự tổng hợp
03:31
Dự báo thời tiết
03:37
Bản tin tiếng Anh
03:52
Bản tin Teletext
04:00
Bản tin thời sự tổng hợp
04:31
Dự báo thời tiết
04:36
Bản tin tiếng Trung
04:51
Việt Nam với bạn bè quốc tế
05:00
Bản tin thời sự tổng hợp
05:31
Dự báo thời tiết
05:35
Khoảnh khắc & Sự kiện
05:41
Học Bác mỗi ngày
05:46
Bản tin Teletext
05:53
Thông điệp lịch sử
06:00
Bản tin thời sự tổng hợp sáng
06:39
Hành trình Việt
06:44
Nhật trình kinh tế
07:00
Bản tin thời sự tổng hợp
07:33
Văn hoá toàn cảnh
07:49
Việt Nam với bạn bè quốc tế
08:00
Bản tin thời sự đầu giờ
08:17
Chính sách và Cuộc sống
08:38
Thông điệp lịch sử
08:44
Biên giới, biển đảo Quê hương
09:00
Bản tin thời sự đầu giờ
09:17
Hành trình Việt
09:23
Khoảnh khắc & Sự kiện
09:28
Bản tin tiếng Anh
09:45
Đời sống toàn Cầu
10:00
Bản tin thời sự quốc tế đầu giờ
10:17
Thú vị năm châu
10:32
Bản tin tiếng Trung
10:47
Giá như
11:00
Bản tin thời sự tổng hợp trưa
11:34
Học Bác mỗi ngày
11:40
Hồ sơ mật
11:56
Thế giới 24H qua ảnh
12:00
Bản tin thời sự tổng hợp
12:38
Khoa học công nghệ
12:53
Thông điệp lịch sử Bảo tàng Louvre
13:00
Bản tin thời sự đầu giờ
13:18
Thế giới 360
13:45
Thú vị năm châu
14:00
Bản tin thời sự tổng hợp chiều
14:35
Thế giới 24H qua ảnh
14:39
Văn hoá toàn cảnh
14:54
Học Bác mỗi ngày
15:00
Bản tin thời sự đầu giờ
15:19
Radar Văn hoá
15:45
Bản tin tiếng Pháp
16:00
Bản tin thời sự quốc tế đầu giờ
16:18
Bản tin tiếng Tây Ban Nha
16:35
Tạp chí toàn cầu
17:00
Bản tin thời sự đầu giờ
17:19
Việt Nam - Góc nhìn từ thế giới
17:34
Không gian Pháp ngữ
17:50
Việt Nam với bạn bè quốc tế
18:00
Bản tin thời sự tổng hợp
18:42
Dự báo thời tiết
18:49
Văn hóa giao thông
19:00
Bản tin thời sự tổng hợp
19:43
Văn hoá toàn cảnh
20:00
Bản tin thời sự đầu giờ
20:20
Dự báo thời tiết
20:24
Đường dây nóng 389
20:29
Nhật trình kinh tế
20:44
Hành tinh thể thao
21:00
Bản tin thời sự đầu giờ
21:18
Biên giới, biển đảo Quê hương
21:34
Tạp chí toàn cầu
22:00
Bản tin thời sự tổng hợp cuối ngày
22:33
Dự báo thời tiết
22:38
Bản tin tiếng Anh
22:53
Thế giới 24H qua ảnh
23:00
Bản tin thời sự tổng hợp cuối ngày
23:31
Dự báo thời tiết
23:37
Bản tin tiếng Trung
23:52
Bản tin Teletext

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương