Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Năm 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
00:00
Bản tin thời sự tổng hợp
00:38
Dự báo thời tiết
00:44
Văn hoá toàn cảnh
01:00
Bản tin thời sự đầu giờ
01:21
Đường dây nóng 389
01:26
Nhật trình kinh tế
01:41
Hành tinh thể thao
02:00
Bản tin thời sự đầu giờ
02:19
Biên giới, biển đảo Quê hương
02:35
Tạp chí toàn cầu
03:00
Bản tin thời sự tổng hợp
03:35
Bản tin tiếng Anh
03:50
Vì an sinh cuộc sống
04:00
Bản tin thời sự tổng hợp
04:34
Asean kết nối
04:44
Bản tin tiếng Trung
05:00
Bản tin thời sự tổng hợp
05:33
Dự báo thời tiết
05:37
Thông điệp lịch sử
05:43
Vẻ đẹp Trường Sa
05:46
Học Bác mỗi ngày
05:51
Bản tin Teletext
06:00
Bản tin thời sự tổng hợp sáng
06:36
Hành trình Việt
06:45
Nhật trình kinh tế
07:00
Bản tin thời sự tổng hợp
07:29
Văn hoá toàn cảnh
07:45
Phim tài liệu
08:00
Bản tin thời sự đầu giờ
08:18
Vì an sinh cuộc sống
08:28
Nhịp cầu cộng đồng
08:44
Hồ sơ mật
09:00
Bản tin thời sự đầu giờ
09:18
Clip Biên tập
09:23
Hành trình Việt
09:30
ĐỆM 3 PHÚT
09:33
Thông điệp lịch sử
09:39
Bản tin tiếng Anh
09:54
Clip Biên tập
10:00
Bản tin thời sự quốc tế đầu giờ
10:16
Thế giới 360
10:43
Bản tin tiếng Trung
11:00
Bản tin thời sự tổng hợp trưa
11:38
Cuộc sống xanh
11:47
Việt Nam với bạn bè quốc tế
12:00
Bản tin thời sự tổng hợp
12:37
Khoa học công nghệ
12:52
Hành trình Việt
13:00
Bản tin thời sự đầu giờ
13:20
Asean kết nối
13:30
Phim tài liệu
13:45
Nhịp cầu cộng đồng
14:00
Bản tin thời sự tổng hợp chiều
14:37
Giá như
14:48
Văn hoá toàn cảnh
15:00
Bản tin thời sự đầu giờ
15:17
Hồ sơ mật
15:33
Bản tin tiếng Tây Ban Nha
16:00
Bản tin thời sự quốc tế đầu giờ
16:17
Clip Biên tập
16:22
Bản tin tiếng Pháp
16:37
Tạp chí toàn cầu Hôm nay Ngày mai
17:00
Bản tin thời sự đầu giờ
17:17
Thú vị năm châu
17:32
Không gian Pháp ngữ
17:48
Cuộc sống xanh
18:00
Bản tin thời sự tổng hợp
18:35
Dự báo thời tiết
19:00
Bản tin thời sự tổng hợp tối
19:35
Dự báo thời tiết
20:00
Bản tin thời sự đầu giờ
20:20
Dự báo thời tiết
20:24
Hành tinh thể thao
21:00
Bản tin thời sự đầu giờ
21:15
Dự báo thời tiết
22:00
Bản tin thời sự tổng hợp cuối ngày
22:35
Dự báo thời tiết
23:00
Bản tin thời sự tổng hợp
23:35
Dự báo thời tiết

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương