Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Đăng nhập
Lịch phát sóng
Hôm nay
06:00
Phim Hoạt Hình: 5 Chú chuột - Tập 2
06:30
Thế Giới Diệu Kỳ - Tập 62
07:00
Phim Hoạt Hình: Bố đầu nhỏ con đầu to - Tập 25
07:15
Khu Vườn Trí Tuệ - Số 3
07:45
Phim Hoạt Hình: Những chiến binh dũng cảm - Tập 14
08:00
Dạy Tiếng Việt: Cốm Làng Vòng
08:30
Phim Hoạt Hình: Chiếc xe kéo tinh nghịch - Tập 34
09:00
Phim Hoạt Hình: 5 Chú chuột - Tập 3
09:30
Thế Giới Diệu Kỳ - Tập 63
10:00
Phim Hoạt Hình: Bố đầu nhỏ con đầu to - Tập 26
10:15
Khu Vườn Trí Tuệ - Số 4
10:45
Phim Hoạt Hình: Những chiến binh dũng cảm - Tập 15
11:00
Dạy Tiếng Việt: Cốm Làng Vòng
11:30
Phim Hoạt Hình: Chiếc xe kéo tinh nghịch - Tập 35
12:00
Phim Hoạt Hình: 5 Chú chuột - Tập 2
12:30
Thế Giới Diệu Kỳ - Tập 62
13:00
Lớp 4 - Tiếng Anh - Bài số 06 - Unit 6: Where's your school?
13:30
Lớp 6 - Toán - Chân trời sáng tạo - Bài số 04 - Ôn tập phép nhân, phép chia hai số nguyên (P1)
14:05
Lớp 12 - Vật lí - Bài số 7 - Các đặc trưng mạch RLC
14:45
Phim Hoạt Hình: Những chiến binh dũng cảm - Tập 15
14:55
Lớp 8 - Toán - Bài số 6 - Ôn tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của phân thức
15:35
Lớp 11 - Vật lí - Bài số 07 - Định luật Ôm đối với toàn mạch (P2)
16:15
Lớp 12 - Sinh học - Bài 07 - Các dạng bài tập về di truyền người - P1
16:45
Lớp 12 - Tiếng Anh - Bài số 07 - Unit 2: Urbanization - Reading - Extra Exercises
17:20
Phim Hoạt Hình: Những chiến binh dũng cảm - Tập 16
17:30
Phim Hoạt Hình: Chiếc xe kéo tinh nghịch - Tập 35
18:00
Lớp 2 - Tiếng Việt - Bài số 04 - Phần thưởng (Đọc hiểu)
18:20
Lớp 5 - Tiếng Anh - Bài số 07 - Unit 2: I always get up early. How about you? - Lesson 3
18:50
Lớp 7 - Ngữ văn 7 Cánh diều - Bài số 03 - Thực hành tiếng Việt
19:30
Phim Hoạt Hình: Bố đầu nhỏ con đầu to - Tập 24
19:45
Phim Hoạt Hình: Bố đầu nhỏ con đầu to - Tập 25
20:00
Toán 9 - Bài số 07 - Tổng ôn chương hàm số bậc nhất ( Phần 1)
20:30
Lớp 10 - Vật lí - Bài số 04: Các đại lượng cơ bản của động học chất điểm
21:20
Lớp 12 - Toán - Bài số 07 - Phương pháp tính nhanh thể tích các loại chóp thường gặp (P2)
22:15
Phim Hoạt Hình: Những chiến binh dũng cảm - Tập 14
22:35
Phim Hoạt Hình: Những chiến binh dũng cảm - Tập 15
22:45
Phim Hoạt Hình: Những chiến binh dũng cảm - Tập 15
23:00
Dạy Tiếng Việt: Cốm Làng Vòng
23:30
Phim Hoạt Hình: Chiếc xe kéo tinh nghịch - Tập 35

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Kênh SCTV

Kênh địa phương

Quản lý thiết bị