Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Sáu 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
06:00
Phim Hoạt Hình: Những Chiến Binh Dũng Cảm - Tập 14
06:15
Khu Vườn Trí Tuệ: Số 39
06:45
Phim Hoạt Hình: Trư Bát Giới - Tập 13
07:00
Phim Hoạt Hình: 5 Chú Chuột - Tập 23
07:30
Phim Hoạt Hình: Đồ Đồ Tai To - Tập 7
08:00
Dạy Tiếng Việt: Chùa Phật Tích
08:30
Thế Giới Diệu Kỳ: Tập 74
09:00
Phim Hoạt Hình: Cậu Bé Bọt Biển - Tập 14
09:15
Phim Hoạt Hình: Tiểu Hòa Thượng - Tập 6
09:30
Khu Vườn Trí Tuệ: Số 40
10:00
Phim Hoạt Hình: Gia Đình Simpson- Tập 2
10:30
Phim Hoạt Hình: Hồng Miêu Phiêu Lưu Ký - Tập 22
11:00
Thế Giới Diệu Kỳ: Tập 75
11:30
Phim Hoạt Hình: Chiếc Xe Kéo Tinh Nghịch - Tập 22
12:00
Phim Hoạt Hình: Những Chiến Binh Dũng Cảm - Tập 14
12:15
Khu Vườn Trí Tuệ: Số 39
12:45
Phim Hoạt Hình: Trư Bát Giới - Tập 13
13:00
Phim Hoạt Hình: 5 Chú Chuột - Tập 23
13:30
Phim Hoạt Hình: Đồ Đồ Tai To - Tập 7
14:00
Dạy Tiếng Việt: Chùa Phật Tích
14:30
Thế Giới Diệu Kỳ: Tập 74
15:00
Phim Hoạt Hình: Cậu Bé Bọt Biển - Tập 14
15:15
Phim Hoạt Hình: Tiểu Hòa Thượng - Tập 6
15:30
Khu Vườn Trí Tuệ: Số 40
16:00
Phim Hoạt Hình: Gia Đình Simpson- Tập 2
16:30
Phim Hoạt Hình: Hồng Miêu Phiêu Lưu Ký - Tập 22
17:00
Thế Giới Diệu Kỳ: Tập 75
17:30
Phim Hoạt Hình: Chiếc Xe Kéo Tinh Nghịch - Tập 22
18:00
Phim Hoạt Hình: Những Chiến Binh Dũng Cảm - Tập 14
18:15
Khu Vườn Trí Tuệ: Số 39
18:45
Phim Hoạt Hình: Trư Bát Giới - Tập 13
19:00
Phim Hoạt Hình: 5 Chú Chuột - Tập 23
19:30
Phim Hoạt Hình: Đồ Đồ Tai To - Tập 7
20:00
Dạy Tiếng Việt: Chùa Phật Tích
20:30
Thế Giới Diệu Kỳ: Tập 74
21:00
Phim Hoạt Hình: Cậu Bé Bọt Biển - Tập 14
21:15
Phim Hoạt Hình: Tiểu Hòa Thượng - Tập 6
21:30
Khu Vườn Trí Tuệ: Số 40
22:00
Phim Hoạt Hình: Gia Đình Simpson- Tập 2
22:30
Phim Hoạt Hình: Hồng Miêu Phiêu Lưu Ký - Tập 22
23:00
Thế Giới Diệu Kỳ: Tập 75
23:30
Phim Hoạt Hình: Chiếc Xe Kéo Tinh Nghịch - Tập 22

Kênh K+

Kênh VTV

Kênh quốc tế

Kênh Vĩnh Long

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh thiết yếu

Kênh địa phương

Sự kiện trực tiếp