Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Sáu 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
06:00
Đất Phương Nam - Số 35
06:30
Phát Triển Kinh Tế XH Miền Núi, BG, HĐ - Số 35
07:00
Phim Truyện: Hai Người Cha -Tập 06
07:45
Tri Thức Người Xưa - Số 12
08:00
Thế Giới Động Vật - Số 305
08:30
Vì Chủ Quyền Biên Giới, Biển Đảo QG - Số 35
09:00
Phim Truyện: Một Nửa Yêu Thương - Tập 31
09:45
Hành Trình Tri Thức Việt - Số 12
10:00
Phim Truyện: Yêu Không Dễ - Tập 09
10:45
Phát Triển Kinh Tế XH Miền Núi, BG, HĐ - Số 35
11:15
Xe + - Số 6
11:30
Bản Tin Nhịp Cầu Giao Thương/ Bản Tin Việt Nam & Thế Giới
12:00
Phim Truyện: Hai Người Cha -Tập 07
12:45
Tôi Khác Mỗi Ngày - Số 27
13:00
Phim Truyện: Tìm Chồng Cho Vợ Tôi - Tập 38
13:45
Tri Thức Người Xưa - Số 12
14:00
Điểm Đến - Số 305
14:30
Đất Phương Nam - Số 35
15:00
Di Sản Văn Hóa - Số 15
15:30
Vì Chủ Quyền Biên Giới, Biển Đảo QG - Số 35
16:00
Phim Truyện: Một Nửa Yêu Thương - Tập 32
16:45
Hành Trình Tri Thức Việt - Số 12
17:00
Điểm Đến - Số 306
17:30
Top Việt Nam - Số 15
18:00
Phát Triển Kinh Tế XH Miền Núi, BG, HĐ - Số 35
18:30
Bản Tin View24
18:45
Tôi Khác Mỗi Ngày - Số 24
19:00
Phim Truyện: Tìm Chồng Cho Vợ Tôi - Tập 39
19:45
Tôi Khác Mỗi Ngày - Số 28
20:00
Vì Chủ Quyền Biên Giới, Biển Đảo QG - Số 35
20:30
Thế Giới Động Vật - Số 306
21:00
Thiên Nhiên Việt Nam - Số 15
21:30
Đất Phương Nam - Số 35
22:00
Phim Truyện: Yêu Không Dễ - Tập 10
22:45
Xe + - Số 6
23:00
Phát Triển Kinh Tế XH Miền Núi, BG, HĐ - Số 35
23:30
Vì Chủ Quyền Biên Giới, Biển Đảo QG - Số 35

Kênh K+

Kênh VTV

Kênh quốc tế

Kênh Vĩnh Long

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh thiết yếu

Kênh địa phương

Sự kiện trực tiếp