Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Năm 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
00:00
E Nhạc Phim
01:00
Phim VN: Vòng Tròn Tội Lỗi (30T) - Tập 28
02:00
Lữ Khách 24h - Tập 30
02:30
Du Lịch Kỳ Thú - Tập 44
03:00
Cha Con Hợp Sức - Tập 51 + 52
04:00
Sóng Nhạc - Tập 50
05:00
Sân Khấu Truyền Thống - Tập 19
06:00
E Nhạc Phim - Tập 59
07:00
Phim VN: Vòng Tròn Tội Lỗi (30T) - Tập 29
08:00
Du Lịch Kỳ Thú - Tập 44
08:30
Lữ Khách 24h - Tập 50
09:00
PhimHK: Mị Nguyệt Truyện (85T) - Tập 51
10:00
Đội Đặc Nhiệm CID - Tập 129
11:00
Đội Đặc Nhiệm CID - Tập 130
12:00
Phim VN: Vòng Tròn Tội Lỗi (30T) - Tập 30 - Hết
13:00
Phim VN: Cần Một Bời Vai (46T) - Tập 42
14:00
Phim TL: Vùng Đất Huyền Bí Himmayanta - Tập 3
15:00
Cha Con Hợp Sức - Tập 42
16:00
Bolero - Tập 19
17:00
PhimHK: Mị Nguyệt Truyện (85T) - Tập 52
18:00
PhimHK: Mị Nguyệt Truyện (85T) - Tập 53
19:00
Phim VN: Cần Một Bời Vai (46T) - Tập 43
20:00
Phim TL: Vùng Đất Huyền Bí Himmayanta - Tập 4
21:30
Đội Đặc Nhiệm CID (205T) - Tập 131
22:30
Phim VN: Vòng Tròn Tội Lỗi (30T) - Tập 30 - Hết
23:00
Cha Con Hợp Sức - Tập 08

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương