Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Năm 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
00:00
Phim Tam Quốc Cơ Mật (54T) TQ_Tập 50
01:00
Nhịp Sống 24h
01:30
Thế Giới 23 Độ 5 2022 - Số 19
02:00
Phim Niên Đại Cam Hồng (47T) Đl_Tập2
03:00
Kí Sự Khám Phá 2022 - Số 113
03:15
Sitcom Xóm Trọ Thanh Xuân 2021 - Số 56
03:30
Nhịp Sống 24h
04:00
Tài Chính Thông Minh 2022 - Số 19
04:30
Báo Chí Góc Nhìn 2022 - Số 19
05:00
Phim Tam Quốc Cơ Mật (54T) TQ_Tập 50
06:00
Nhịp Sống 24h P1
06:10
Nhịp Sống 24h P2
06:20
Nhịp Sống 24h P3
06:30
Dạy Golf 2022 - Số 132 PM
06:45
Sitcom Công Sở Truyền Kỳ 2021 - Số 75
07:00
Thế Giới 23 Độ 5 2022 - Số 19
07:30
Tài Chính Thông Minh 2022 - Số 19
08:00
Hài Dân Gian - Số 23
08:35
Dạy Golf 2022 - Số 26
09:00
Phim Nữ Cảnh Sát Trưởng (20T) - Tập 13
10:00
Kí Sự Khám Phá 2022 - Số 113
10:15
Sitcom 2022 Làng Loạn Nhịp (200T) - Số 6
10:30
Nhịp Sống 24h
11:00
Phim Trường Săn (TQ 52T)- Tập 48 PM
12:00
Phim Quyền Lực Vương Triều (62T) - Tập 41
13:00
Phim Hôn Lễ Mùa Thu (32T) - Tập 21
14:00
Địa Ốc 2022 - Số 6
14:30
Thế Giới 23 Độ 5 2022 - Số 19
15:00
Sitcom Xóm Trọ Thanh Xuân 2022 - Số 57
15:15
Dạy Golf 2022 - Số 132
15:30
Báo Chí Góc Nhìn 2022 - Số 19
16:00
Kí Sự Khám Phá 2022 - Số 132
16:30
Dạy Golf 2022 - Số 132
16:45
Báo Chí Góc Nhìn 2022 - Số 19
17:00
Tài Chính Thông Minh 2022 - Số 19
17:30
Hoạt Hình 2022 - Số 132 PM
17:45
Kí Sự Khám Phá 2022 - Số 132 PM
18:00
Phim Ngày Mai Bình Yên (36T) - Tập 32 PM
19:00
Sitcom Xóm Trọ Thanh Xuân 2021 - Số 56 PM
19:15
Báo Chí Góc Nhìn 2022 - Số 20 PM
20:00
Phim Quyền Lực Vương Triều (62T) - Tập 42 PM
21:00
Phim Hôn Lễ Mùa Thu (32T) - Tập 22 PM
22:00
Dạy Golf 2022 - Số 114
22:30
Thế Giới 23 Độ 5 2022 - Số 19 (Chiếu Khi Không Có Tường Thuật Bóng Đá Trực Tiếp)
23:00
Dạy Golf 2022 - Số 52
23:15
Kí Sự Khám Phá 2022 - Số 114
23:30
Sitcom Xóm Trọ Thanh Xuân 2022 - Số 59

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương