Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Bảy 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
00:00
Phim Sự Trả Thù Ngọt Ngào (83T) Tq - Tập 38Pl
01:00
Báo Chí Góc Nhìn 2022 - Số 26Pl
01:30
Tài Chính Thông Minh 2022 - Số 25 Pl
02:00
Phim Niên Đại Cam Hồng (47T) Đl - Tập 45 Pl
03:00
Kí Sự Khám Phá 2022 - Số 150 Pl
03:15
Sitcom Xóm Trọ Thanh Xuân 2021 - Số 75Pl
03:30
Báo Chí Góc Nhìn 2022 - Số 25Pl
04:00
Thế Giới 23 Độ 5 2022 - Số 25Pl
04:30
Tài Chính Thông Minh 2022 - Số 25 Pl
05:00
Phim Sự Trả Thù Ngọt Ngào (83T) Tq - Tập 39Pl
06:00
Thế Giới 23 Độ 5 2022 - Số 25Pl_P1
06:10
Thế Giới 23 Độ 5 2022 - Số 25Pl_P2
06:20
Thế Giới 23 Độ 5 2022 - Số 25Pl_P3
06:30
Dạy Golf 2022 - Số 175 Pm
06:45
Sitcom Công Sở Truyền Kỳ 2021 - Số 100 Pl
07:00
Tài Chính Thông Minh 2022 - Số 25 Pl
07:30
Báo Chí Góc Nhìn 2022 - Số 26Pl
08:00
Địa Ốc 2022 - Số 13 Pl
08:30
Tài Chính Thông Minh 2022 - Số 25 Pl
09:00
Phim Quyền Lực Vương Triều (63T) - Tập 36Pl
10:00
Kí Sự Khám Phá 2022 - Số 150 Pl
10:15
Sitcom Xóm Trọ Thanh Xuân 2021 - Số 75 Pl
10:30
Địa Ốc 2022 - Số 13 Pl
11:00
Phim Niên Đại Cam Hồng (Tq 47T) - Tập39Pm
12:00
Hài Dân Gian 19H50.2022 - Số 24Pl
13:00
Báo Chí Góc Nhìn 2022 - Số 26Pl
14:00
Thế Giới 23 Độ 5 2022 - Số 25Pl
14:30
Báo Chí Góc Nhìn 2022 - Số 26Pl
15:00
Sitcom Công Sở Truyền Kỳ 2021 - Số 91Pl
15:15
Dạy Golf 2022 - Số 175Pl
15:30
Tài Chính Thông Minh 2022 - Số 25 Pl
16:00
Kí Sự Khám Phá 2022 - Số 175 Pl
16:30
Dạy Golf 2022 - Số 175Pl
16:45
Tài Chính Thông Minh 2022 - Số 25 Pl
17:00
Thế Giới 23 Độ 5 2022 - Số 25Pl
17:30
Kí Sự Khám Phá 2022 - Số 175Pm
18:00
Phim Nợ Một Giấc Mơ (36T) - Tập 9Pm
19:00
Sitcom Xóm Trọ Thanh Xuân 2021 - Số 75Pl
19:15
Kết Nối Swing Việt 2022 - Số 26Pm
20:00
Hài Dân Gian 19H50.2022 - Số 26Pm
20:35
Dạy Golf 2022 - Số 77Pl
21:00
Phim Ông Ấy Là Cha Tôi Pm
21:30
Thế Giới 23 Độ 5 2022 - Số 25Pl
22:00
Phim 90P Ngày Định Mệnh Pm
23:30
Sitcom Xóm Trọ Thanh Xuân 2022 - Số 78Pl
23:45
Sitcom (40): 2306 Gia Đình Vô Địc - T29

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương