Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Năm 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
00:00
Rizzoli & Isles Phần 1
00:20
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 5
00:45
Những Người Bạn Phần 5
01:10
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
01:35
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
02:00
Gotham (Phần 1)
02:50
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 5
03:15
Những Người Bạn Phần 5
03:40
Huyền Thoại Tương Lai (Phần 7)
04:25
Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2)
05:10
Gotham (Phần 1)
06:00
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
06:25
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
06:50
Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2)
07:40
Gotham (Phần 1)
08:30
Huyền Thoại Tương Lai (Phần 7)
09:20
Đối Tượng Quan Tâm
10:10
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
10:35
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
11:00
Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1)
11:25
Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1)
11:50
Siêu Nhân Và Lois (Phần 2)
12:40
Nhà Ngoại Cảm (Phần 7)
13:30
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 5
13:55
Những Người Bạn Phần 5
14:20
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
14:45
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
15:10
Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1)
15:35
Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1)
16:00
Đối Tượng Quan Tâm
16:50
Huyền Thoại Tương Lai (Phần 7)
17:40
Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2)
18:30
Đối Tượng Quan Tâm
19:20
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 5
19:45
Những Người Bạn Phần 5
20:10
Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1)
20:35
Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 1)
21:00
Siêu Nhân Và Lois (Phần 2)
21:50
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 5
22:15
Những Người Bạn Phần 5
22:40
Siêu Nhân Và Lois (Phần 2)
23:30
Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 14)

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương