Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Năm 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
00:00
Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 14)
00:30
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
00:55
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
01:20
Pennyworth (Phần 2)
02:20
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 5
02:45
Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 14)
03:30
Huyền Thoại Tương Lai (Phần 7)
04:15
Cô Gái Thiên Tinh (Phần 1)
05:00
Pennyworth (Phần 2)
06:00
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
06:25
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
06:50
Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2)
07:40
Gotham (Phần 1)
08:30
Huyền Thoại Tương Lai (Phần 7)
09:20
Đối Tượng Quan Tâm
10:10
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
10:35
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
11:00
Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 14)
11:50
Tia Chớp (Phần 8)
12:40
Siêu Nhân Và Lois (Phần 2)
13:30
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 5
13:55
Những Người Bạn Phần 5
14:20
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
14:45
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
15:10
Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 14)
16:00
Đối Tượng Quan Tâm
16:50
Huyền Thoại Tương Lai (Phần 7)
17:40
Cô Gái Thiên Tinh (Phần 2)
18:30
Đối Tượng Quan Tâm
19:20
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 5
19:45
Những Người Bạn Phần 5
20:10
Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 14)
21:00
Nhà Ngoại Cảm (Phần 7)
21:50
Rizzoli & Isles Phần 1
22:40
Nhà Ngoại Cảm (Phần 7)
23:30
Rizzoli & Isles Phần 1

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương