Trang chủ
Truyền hình

Bản tin Covid-19 ngày 25/11: Ở Israel, hộ chiếu vaccine là phải đủ 3 mũi

7 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Hiện nay ở Israel, nếu chưa tiêm liều thứ 3, người dân sẽ được xem là chưa tiêm đầy đủ.
Tương tự
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC
1:08
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC