Trang chủ
Truyền hình
Mua gói

Giảm giờ làm tăng giờ nghỉ cho nhân viên y tế

0 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Giảm giờ làm tăng giờ nghỉ cho nhân viên y tế
Tương tự
Tin 2/8:TP.HCM yêu cầu mở thêm điểm tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em
1:02
Tin 2/8:TP.HCM yêu cầu mở thêm điểm tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em