Trang chủ
Truyền hình

Nga: 80% bệnh nhân Covid-19 nặng đã mua giấy chứng nhận giả về tiêm vaccine

2 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Nga: 80% bệnh nhân Covid-19 nặng đã mua giấy chứng nhận giả về tiêm vaccine
Tương tự
Ngày 21/1: Cú hích mới cho nền kinh tế phục hồi sau đại dịch - Bản tin Covid - VTC
3:27
Ngày 21/1: Cú hích mới cho nền kinh tế phục hồi sau đại dịch - Bản tin Covid - VTC
Ngày 21/1: Cú hích mới cho nền kinh tế phục hồi sau đại dịch - Bản tin Covid - VTC